แคปซูลเจลาตินจากสัตว์ (Gelatin Capsule)

ยาแคปซูล เป็นยาที่มีเปลือกภายนอกห่อหุ้มผงยา หรือตัวยาเอาไว้ภายใน ด้วยวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ในกระเพาะอาหาร

ข้อดี

การทานยาชนิดแคปซูลอาจทำให้ตัวยาภายในนั้นมีการแตกตัวเพื่อไปบรรเทาอาการที่คุณประสบได้รวดเร็ว อีกทั้งรสสัมผัสแรกที่นำเข้าปากนั้นเป็นรสจืด ไม่มีรสขมเหมือนยาเม็ด และยังมีแนวโน้มที่จะทำให้ร่างกายของเราดูดซึมยาเข้าสู่กระแสเลือดได้ไวยิ่งขึ้น

แคปซูลเจลาตินจากพืช (HPMC Capsule)

ยาแคปซูล เป็นยาที่มีเปลือกภายนอกห่อหุ้มผงยา หรือตัวยาเอาไว้ภายใน ด้วยวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ในกระเพาะอาหาร

ข้อดี

การทานยาชนิดแคปซูลอาจทำให้ตัวยาภายในนั้นมีการแตกตัวเพื่อไปบรรเทาอาการที่คุณประสบได้รวดเร็ว อีกทั้งรสสัมผัสแรกที่นำเข้าปากนั้นเป็นรสจืด ไม่มีรสขมเหมือนยาเม็ด และยังมีแนวโน้มที่จะทำให้ร่างกายของเราดูดซึมยาเข้าสู่กระแสเลือดได้ไวยิ่งขึ้น

ขนาดของแคปซูล

ยาแคปซูล เป็นยาที่มีเปลือกภายนอกห่อหุ้มผงยา หรือตัวยาเอาไว้ภายใน ด้วยวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ในกระเพาะอาหาร

ข้อดี

การทานยาชนิดแคปซูลอาจทำให้ตัวยาภายในนั้นมีการแตกตัวเพื่อไปบรรเทาอาการที่คุณประสบได้รวดเร็ว อีกทั้งรสสัมผัสแรกที่นำเข้าปากนั้นเป็นรสจืด ไม่มีรสขมเหมือนยาเม็ด และยังมีแนวโน้มที่จะทำให้ร่างกายของเราดูดซึมยาเข้าสู่กระแสเลือดได้ไวยิ่งขึ้น

สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ

ยาแคปซูล เป็นยาที่มีเปลือกภายนอกห่อหุ้มผงยา หรือตัวยาเอาไว้ภายใน ด้วยวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ในกระเพาะอาหาร

ข้อดี

การทานยาชนิดแคปซูลอาจทำให้ตัวยาภายในนั้นมีการแตกตัวเพื่อไปบรรเทาอาการที่คุณประสบได้รวดเร็ว อีกทั้งรสสัมผัสแรกที่นำเข้าปากนั้นเป็นรสจืด ไม่มีรสขมเหมือนยาเม็ด และยังมีแนวโน้มที่จะทำให้ร่างกายของเราดูดซึมยาเข้าสู่กระแสเลือดได้ไวยิ่งขึ้น

สามารถพิมพ์อักษร หรือสัญลักษณ์ลงบนแคปซูล

ยาแคปซูล เป็นยาที่มีเปลือกภายนอกห่อหุ้มผงยา หรือตัวยาเอาไว้ภายใน ด้วยวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ในกระเพาะอาหาร

ข้อดี

การทานยาชนิดแคปซูลอาจทำให้ตัวยาภายในนั้นมีการแตกตัวเพื่อไปบรรเทาอาการที่คุณประสบได้รวดเร็ว อีกทั้งรสสัมผัสแรกที่นำเข้าปากนั้นเป็นรสจืด ไม่มีรสขมเหมือนยาเม็ด และยังมีแนวโน้มที่จะทำให้ร่างกายของเราดูดซึมยาเข้าสู่กระแสเลือดได้ไวยิ่งขึ้น