ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาทิเช่น ขวด, แกลลอน, ถัง, ฝา รวมถึงจุกใน และฟอยล์ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทางเคมีเกษตร

ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางครบวงจร ผลิตขวดพลาสติก ขวดปั๊ม ขวดบรรจุภัณฑ์ กระปุกครีม ฉีดและเป่าพลาสติก. เชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก